GRATIS VERZENDING*

*bij bestellingen vanaf € 50

MEDIAWERELD DE BESTE DEALS!

Garantie

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.

Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Bij defecten die onder de garantie vallen kun u onderstaande stappen doorlopen:

  1. Toestel terug naar fabrieksinstellingen zetten
  2. Een korte klachtomschrijving toevoegen
  3. Een ordernummer erbij vermelden
  4. Eventuele google, samsung of vind mijn iPhone accounts handmatig verwijderen

mediawereld-logo